Styrelse år 2020


• Eva Kristensson, ordföranden

• Tina Grunström, vise ordförande

• Gunnel Larsen-Carter, sekreterare

• Christer Ivarsson, vice sekreterare

• Bengt-Åke Hovnell, kassör

• Lena Rydesjö, ledamot

• Agneta Norlin, ledamot

• Karin Dolk, suppleant

• Tommy Petersson, suppleant

• Inge-Marie Bengtsson, suppleant


• Mårten Sandin, revisor

• Bengt Karlsson, revisor


• Valberedning, Susanne

• Valberedning, 


• IT-ansvarig, Christer Ivarsson


• Resekommittén, Inger Ivarsson

• Resekommittén, Ingrid Svensson

• Resekommittén, Lisbeth Pettersson

• Resekommittén, Christer Ivarsson
Årsmöte med Ljungby Trädgårdsförening 3 mars 2020 .


Ordföranden Eva Kristiansson hälsade de 70 medlemmarna välkomna till årsmötet.


Trädgårdsföreningen har nu passerat 200-medlemsstrecket och är nu 237 medlemmar.  Eva läste upp verksamhetsberättelsen och Mårten revisorernas berättelse. Båda godkändes av medlemmarna och fortsatt ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

 

Eva blir kvar som ordförande, Tina vice ordförande och Christer it-ansvarig. Gunnel fortsätter som sekreterare och Christer som vice sekreterare, Bengt-Åke som kassör. Bengt Abrahamsson och Gunvor Litgård avtackades efter förtjänstfullt styrelsearbete under många år. Dessa ersätts av Karin och Tommy som nya i styrelsen. Övriga som fortsätter i styrelsen, förutom ovan nämnda, är Agneta, Ingmarie och Lena. Resekommittén är oförändrad och består av Inger, Lisbeth, Inger och Christer. Festkommittén oförändrad som består av Ulla, Gun och Lisbeth. Valberedningen som bestått av Annika och Marie-Loise avtackades för ett bra arbete under det gångna året. 

 

Det har varit full fart på aktiviteter under 2019 med föreläsningar, besök i många fantastiska trädgårdar, länsförbundets trädgårdsresa till Danmark och Ljungby trädgårdsförenings uppskattade trädgårdsresa till Jönköpingsområdet. 

 

Efter årsmötet bjöds det på semla och kaffe varefter den inbjudna föreläsaren Anette Brunsell tog vid. Anette som är skribent och fotograf föreläste om ”Den ätliga trädgården” där deltagarna fick många tips hur man kan odla alltifrån det lilla i kruka till hur man kan organisera sin trädgård och bli mer eller mindre självförsörjande.

 

  Styrelse år 2014 


  • Eva Kristensson, ordföranden
  • Sigurd Karlsson, vice ordförande (suppleant)
  • Gunnel Larsen-Carter, sekreterare
  • Anna Österberg, vice sekreterare
  • Bengt-Åke Hovnell, kassör
  • Eva Simonsson, ledamot
  • Susanne Svärd, ledamot
  • Bengt Abrahamsson, ledamot
  • Gunvor Litgård, suppleant
  • Kis Pedersen, suppleant

Årsmöte 2014


Ljungby Trädgårdsförening hade årsmöte den 13 mars. Anette Gustavsson avtackades efter många års styrelsearbete och Eva Kristiansson omvaldes som ordförande. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll Dennis Rehn ett mycket uppskattat föredrag om förkultivering. Dennis hade även många bra odlingstips. Föreningen bjöd på kaffe och semla.


Ljungby Trädgårdsförening, historiaHär kan du läsa om föreningens historia.