Styrelse år 2014 


  • Eva Kristensson, ordföranden
  • Sigurd Karlsson, vice ordförande (suppleant)
  • Gunnel Larsen-Carter, sekreterare
  • Anna Österberg, vice sekreterare
  • Bengt-Åke Hovnell, kassör
  • Eva Simonsson, ledamot
  • Susanne Svärd, ledamot
  • Bengt Abrahamsson, ledamot
  • Gunvor Litgård, suppleant
  • Kis Pedersen, suppleant

Årsmöte 2014


Ljungby Trädgårdsförening hade årsmöte den 13 mars. Anette Gustavsson avtackades efter många års styrelsearbete och Eva Kristiansson omvaldes som ordförande. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll Dennis Rehn ett mycket uppskattat föredrag om förkultivering. Dennis hade även många bra odlingstips. Föreningen bjöd på kaffe och semla.


Ljungby Trädgårdsförening, historiaHär kan du läsa om föreningens historia.