Ljungby Trädgårdsförening, historia
Vid slutet av 1960-talet byggdes det ett stort antal villor i Ljungby. Med anskaffandet av ett nytt hus, på jungfrulig mark, väcktes också intresset för en grönskande utemiljö. Stimulans fick man naturligtvis av grannar och kvartersbor, som var och en på sitt sätt försökte ge sin så hett önskade bostad en värdig omgivning. Rådgivningen, i en för många helt främmande värld, stod i de flesta fall växtförsäljarna för. Många växter köptes i Skåne och Halland men liksom växtutbudet i Ljungby så var de ofta dåligt anpassade till klimatet här.


Det fanns således ett stort informationsbehov på trädgårdssidan. 1967, när det var klart att en ny storkommun skulle uppstå bildades Norra Sunnerbo Vuxenskola. Bror Karlsson hade fått uppdraget att slå samman alla de små studieföreningarna till en storavdelning och blev också dess första ordförande samt dessutom studieinstruktör. Han var anställd vid Hushållningssällskapet i Växjö med placering i Ljungby. Han kom till Ljungby 1962, lät bygga en villa och anlade en trädgård efter en skiss med växtförslag.


Efter att ha låtit bygga en villa i Vikingstad, Östergötland 1960 och anlagt en trädgård där, så föll det sig naturligt att starta en studiecirkel med titeln "Trivselträdgården" i Ljungby. Stadsträdgårdsmästare Carl Sahlin blev vår ledsagare i trädgårdens mysterium. Deltagarna var Erik Backgård, Rosa Andersson, Hilding Bengtsson, Erik Bergstorm, Arne Johansson, Gösta Johansson, Hilding Johansson, Sigvard Sjöberg, Sune Svensson, Astrid Persson och Bror Karlsson.


Redan första sammankomsten framkom det ett förslag om bildandet av en trädgårdsförening som kunde hjälpa de trädgårdsintresserade med sina problem, Slag i saken gjorde man vid den sista cirkelsammankomsten den 18 april 1968 då man bildade "Ljungby Trädgårdsförening". Dess första ordförande blev Bror Karlsson. Man beslutade också att varje medlem skulle skaffa minst en ny medlem. Nu blev det mer än så. Den första årsberättelsen visade 47 medlemmar.


För att få inspiration och kunskap inriktade man sig på besök i trädgårdar där man kunde diskutera växtval mm. De skulle sedan följas upp med informationsträffar. Det första året hade man träffar med Carl Sahlin och Gunnar Wahlberg, Lagan samt en kvällsträff med trädgårdsarkitekt Sven Erik Säll, Växjö som visade bilder och pratade växtval. Det fanns säkert ett behov av information, det visade den andra årsberättelsen som hade 96 medlemmar. Då hade Lagansföreningen anslutit sig till Ljungby.


Några mer programpunkter som man kan erinra sig de första åren är besök i Kristofferssons trädgård på Berget i Tutaryd, lökafton med Weibulls, besök hos Gunnar Wahlberg i Lagan, öppen trädgårdsafton med den då så populäre Sven Green från Norrköping, växtbytarträff samt fortsatta besök i medlemmars trädgårdar. 1971 förlade svensk Trädgårds Kronobergsavdelning sitt årsmöte till Lagan. Temat var gräsmatta varför ett besök gjordes på golfbanan.


Bror Karlsson

Ljungby trädgårdsförenings förste ordförande