Maila Agneta Norlin om du vill bli medlem.

Tinas mailadress är: hulieagneta1@gmail.com


Ange i mailets rubrik:

"Önskar bli medlem i Ljungby Trädgårdsförening"

Ange följande i mailet:

namn, adress och personnummer