OM FÖRENINGEN

Styrelse år 2017

 

• Eva Kristensson, ordföranden

• Tina Grunström, vise ordförande

• Gunnel Larsen-Carter, sekreterare

• Christer Ivarsson, vice sekreterare

• Bengt-Åke Hovnell, kassör

• Bengt Abrahamsson, ledamot

• Agneta Norlin, ledamot

• Gunvor Litgård, suppleant

• Lena Rydesjö, suppleant

• Inge-Marie Bengtsson, suppleant

 

• Mårten Sandin, revisor

• Bengt Karlsson, revisor

 

• Valberedning, Marie-Louise Johannesson

• Valberedning, Annika Svensson

 

• IT-ansvarig, Christer Ivarsson

 

• Resekommittén, Inger Ivarsson

• Resekommittén, Ingrid Svensson

• Resekommittén, Lisbeth Pettersson

• Resekommittén, Christer Ivarsson

 

 

Årsmöte i Ljungby trädgårdsförening 2017-02-28

 

 1. Mötet öppnades av ordförande Eva Christiansson. Eva inledde med att berätta om kommande aktiviteter och önskemål.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Sigurd Karlsson valdes till ordförande för mötet.
 4. Gunnel Larsen-Carter valdes till sekreterare för mötet.
 5. Lisbet Petersson och Örjan Larsson valdes till justeringsmän för mötet.
 6. Årsmötets utlysande har skett via brev, hemsidan och föreningskontakten.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.
 8. Redogörelse för bokslutet lämnades av Bengt -Åke Hovnell.
 9. Revisorernas berättelse lästes upp av Mårten Sandin.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Årsavgift för 2018 bestämdes till 285 kr (oförändrad).
 12. Kostnadsersättning för funktionärer. Man får betalt för faktiska utgifter.
 13. Bestämmelse av antalet styrelseledamöter (7)och suppleanter (3)är oförändrat.
 14. Val 1. Ordförande 1år : Eva Christiansson valdes till ordförande.

Val 2. 3 styrelseledamöter 2år ;

Christer Ivarsson, Bengt-Åke Hovnell och Agneta Norlin valdes

Kvarstår i styrelsen: Gunnel Larsen-Carter, Bengt Abrahamsson och Tina Grundström

Val 3. 3 suppleanter 1år; Gunvor Litgård, Ing-Marie Bengtsson och Lena Rydsjö.

Val 4. 1 revisor 2 år; Mårten Sandin valdes. Bengt Karlsson kvarstår.

Val 5. It ansvarig 1 år; Christer Ivarsson valdes.

Val 6. 3 st Festkommittén; Ann-Kristin Abrahamsson och Gun Lindqvist valdes. Karin Andersson kvarstår (ansvarig).

Val 7. 2 st till resekommittén Christer Ivarsson och Lisbeth Pettersson valdes.

Kvarstår Inger Ivarsson och Ingrid Svensson.

Val 8. Ombud till Länsföreningens årsmöte 3st Eva Kristiansson och Bengt Abrahamsson valdes. Om de inte kan, så ordnar Eva och Bengt ersättare.

Val 9. 2 st till valberedningen 1år. Annika Svensson och Marie-Louise Johannesson valdes.

 1. Övriga frågor

Samköp diskuterades. Man kan lägga ut på vår facebook sida eller hemsida om det är något man vill ha samköp på. Kontakta Krister Ivarsson för att lägga ut annons. Styrelsen kommer även att arbeta med inköpen. Så har man inte internet så kan man alltid kontakta styrelsen.

Vid protokolletJusterasJusteras

Gunnel Larsen-CarterÖrjan Larsson Lisbeth Petersson

Ordförande Eva Kristiansson

 

 

 

Styrelse år 2016

• Eva Kristensson, ordföranden

• Tina Grunström, vise ordförande

• Gunnel Larsen-Carter, sekreterare

• Christer Ivarsson, vice sekreterare

• Bengt-Åke Hovnell, kassör

• Gunvor Litgård, ledamot

• Bengt Abrahamsson, ledamot

• Agneta Norlin, suppleant

• Lena Rydesjö, suppleant

• Inge-Marie Bengtsson, suppleant

• Mårten Sandin, revisor

• Bengt Karlsson, revisor

• Valberedning, Marie-Louise Johannesson

• Valberedning, Annika Svensson

• IT-ansvarig, Christer Ivarsson

• Resekommittén, Inger Ivarsson

• Resekommittén, Ingrid Svensson

• Resekommittén, Lisbeth Pettersson

• Resekommittén, Christer Ivarsson

 

Styrelse år 2014

 

 • Eva Kristensson, ordföranden
 • Sigurd Karlsson, vice ordförande (suppleant)
 • Gunnel Larsen-Carter, sekreterare
 • Anna Österberg, vice sekreterare
 • Bengt-Åke Hovnell, kassör
 • Eva Simonsson, ledamot
 • Susanne Svärd, ledamot
 • Bengt Abrahamsson, ledamot
 • Gunvor Litgård, suppleant
 • Kis Pedersen, suppleant

Årsmöte 2014

 

Ljungby Trädgårdsförening hade årsmöte den 13 mars. Anette Gustavsson avtackades efter många års styrelsearbete och Eva Kristiansson omvaldes som ordförande. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll Dennis Rehn ett mycket uppskattat föredrag om förkultivering. Dennis hade även många bra odlingstips. Föreningen bjöd på kaffe och semla.

 

Ljungby Trädgårdsförening, historia

 

 

Här kan du läsa om föreningens historia.

Copyright © All Rights Reserved